Αχιλλέας Μάνδαλος - Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η συνιστώμενη συχνότητα προληπτικού οφθαλμολογικού ελέγχου διαφέρει ανάλογα με την ηλικία. Έτσι, σύμφωνα με την Αμερικαν...
Πρόσφατη μελέτη αναδεικνύει μεγάλες διακυμάνσεις της διάρκειας ιατρικής επίσκεψης σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας (δηλ...
Πρόσφατη μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι η συνδυασμένη θεραπεία με laser και ενδοφθάλμιες ενέσεις anti-VEGF φαρμάκων...
Κληση

Αχιλλέας Μάνδαλος

Κάντε κλίκ στα παρακάτω κουμπιά κι ακολουθήστε μας ...