Το smartphone αυξάνει την ενδοφθάλμια πίεση σε ασθενείς με γλαύκωμα!

Το smartphone αυξάνει την ενδοφθάλμια πίεση σε ασθενείς με γλαύκωμα! Το smartphone αυξάνει την ενδοφθάλμια πίεση σε ασθενείς με γλαύκωμα!

Πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη δείχνει, ότι η παρατεταμένη ενασχόληση με το κινητό μπορεί να αυξήσει την ενδοφθάλμια πίεση σε ασθενείς με γλαύκωμα.

Συγκεκριμένα, στη μελέτη συμμετείχαν 78 ασθενείς με γλαύκωμα φυσιολογικής πίεσης, οι 40 εκ των οποίων λάμβαναν αντιγλαυκωματικά κολλύρια, ενώ οι 38 είχαν υποβληθεί σε αντιγλαυκωματική επέμβαση. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να διαβάσουν ένα κείμενο στην οθόνη ενός smartphone και κατόπιν να το αντιγράψουν επίσης στην οθόνη του smartphone σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η ενδοφθάλμια πίεση μετρήθηκε με κατάλληλο όργανο πριν τη διαδικασία, κατά τη διάρκεια (5, 15 και 25 λεπτά), καθώς και μετά το πέρας της αυτής (5 και 15 λεπτά).

Μετά από 5 λεπτά ενασχόλησης με το smartphone και οι δύο ομάδες συμμετεχόντων εμφάνισαν αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς που λάμβαναν αντιγλαυκωματική αγωγή εμφάνισαν αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης κατά 11,5% κατά μέσο όρο στα 5 λεπτά και σχεδόν 26% στα 25 λεπτά ενασχόλησης με το smartphone, ενώ η ομάδα ασθενών που είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εμφάνισε πιο ήπια αύξηση (9,4%) της ενδοφθάλμιας πίεσης στα 5 λεπτά η οποία παρέμεινε σχετικά σταθερή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Και στις δύο ομάδες ασθενών η πίεση επανήλθε στα προ της διαδικασίας επίπεδα 5 έως 15 λεπτά μετά το πέρας της διαδικασίας.

Ως πιθανότερους μηχανισμούς αύξησης της ενδοφθάλμιας πίεσης οι ερευνητές αναφέρουν τη διαδικασία προσαρμογής και σύγκλισης των ματιών κατά την εργασία σε κοντινή απόσταση καθώς και την παρατεταμένη κάμψη του αυχένα, όταν κάποιος ασχολείται με το κινητό.

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι ότι η παρατεταμένη ενασχόληση με το κινητό μπορεί να αυξήσει την ενδοφθάλμια πίεση σε ασθενείς με γλαύκωμα (τουλάχιστον όσον αφορά το γλαύκωμα φυσιολογικής πίεσης) και μάλιστα η αύξηση αυτή είναι μεγαλύτερη στους ασθενείς που αντιμετωπίζουν το γλαύκωμά τους με σταγόνες σε σύγκριση με εκείνους που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα, αν και κατά πόσο αυτή η παροδική αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης επηρεάζει την εξέλιξη του γλαυκώματος.

Βιβλιογραφία
Ha A et al. Changes in intraocular pressure during reading or writing on smartphones in patients with normal-tension glaucoma. Br J Ophthalmol. 2019 Sep 3. pii: bjophthalmol-2019-314467. doi: 10.1136/bjophthalmol-2019-314467.

Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση υψηλής μυωπία...
Ερμηνεύοντας την οπτική οξύτητα
Κληση

Αχιλλέας Μάνδαλος

Κάντε κλίκ στα παρακάτω κουμπιά κι ακολουθήστε μας ...