Πόσο εμπιστεύεστε τις online κριτικές των ιατρών;

Πόσο εμπιστεύεστε τις online κριτικές των ιατρών; Πόσο εμπιστεύεστε τις online κριτικές των ιατρών;

Σε μια διαδικτυακά "παγκοσμιοποιημένη" κοινωνία ακόμα και η επιλογή του ιατρού γίνεται, μεταξύ άλλων, με κριτήριο και τις online κριτικές. Οι online κριτικές είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο, όχι μόνο επειδή είναι προσβάσιμες από όλους τους χρήστες του διαδικτύου, αλλά και επειδή μπορεί να είναι κατευθυνόμενες, είτε είναι θετικές είτε αρνητικές. Σε ορισμένες μάλιστα διαδικτυακες πλατφόρμες δεν ζητείται η εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας, επομένως το πεδίο είναι ελεύθερο για όποια κατευθυνόμενη ή κακόβουλη ενέργεια. Αν στα παραπάνω συνυπολογίσουμε και την υποκειμενικότητα που χαρακτηρίζει μια κριτική καθώς και το ότι η (κυρίως, αρνητική) κριτική μπορεί να σχετίζεται με παράγοντες που δεν συνδέονται άμεσα με τις ικανότητες και την επιστημονική επάρκεια του ιατρού, γίνεται αντιληπτό πόσο παραπλανητικές μπορεί να είναι τελικά.

Προς επίρρωση των παραπάνω, μια φετινή επιστημονική εργασία από τις ΗΠΑ έδειξε, ότι οι online κριτικές των ιατρών δεν συμβαδίζουν απαραίτητα με την αξιολόγησή τους, όταν ζητείται από τους ασθενείς να αξιολογήσουν ανώνυμα την ιατρική τους επίσκεψη με τη μορφή έντυπου ερωτηματολογίου. Μάλιστα, οι κακές κριτικές αφορούν κυρίως στοιχεία της επίσκεψης που δεν σχετίζονται άμεσα με τον ιατρό (πχ. χρόνος αναμονής, καθαριότητα του χώρου κλπ).

Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη (που πραγματοποιήθηκε στη διεθνούς φήμης κλινική Mayo των ΗΠΑ) συμπεριλήφθηκαν 113 ιατροί με αρνητικές online κριτικές καθώς και 113 ιατροί αντίστοιχων ειδικοτήτων χωρίς αρνητικές online κριτικές. Στη συνέχεια οι ερευνητές συνέκριναν τις δύο ομάδες ως προς το σκορ που συγκέντρωναν στα τυποποιημένα ερωτηματολόγια αξιολόγησης που δίνονταν στους ασθενείς της κλινικής.

Δεν βρέθηκε διαφορά στο μέσο συνολικό σκορ αξιολόγησης ούτε στο σκορ αξιολόγησης των ικανοτήτων επικοινωνίας του ιατρού και αλληλεπίδρασής του με τον ασθενή ανάμεσα στις δύο ομάδες (δηλ. ανάμεσα στους ιατρούς με κακές online κριτικές και σε εκείνους χωρίς κακές online κριτικές). Ωστόσο, το μέσο σκορ αξιολόγησης των μη-σχετιζόμενων με τον ιατρό παραμέτρων ήταν χειρότερο στην ομάδα με τις κακές online κριτικές.

Επομένως, οι κακές online κριτικές δεν αντανακλούν πάντα την πραγματικότητα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, όχι μόνο όταν αφορά την επιλογή ιατρού αλλά και για κάθε άλλη επιλογή που κάνουμε συμβουλευόμενοι το διαδίκτυο.

Σχετική βιβλιογραφία
Widmer RJ et al. Online Physician Reviews Do Not Reflect Patient Satisfaction Survey Responses. Mayo Clin Proc. 2018;93(4):453-457

Σοκολάτα υγείας και όραση
Τα μάτια του David Bowie
Κληση

Αχιλλέας Μάνδαλος

Κάντε κλίκ στα παρακάτω κουμπιά κι ακολουθήστε μας ...