Οι ασθενείς με χαμηλή όραση είναι ίσως λίγο πιο ευγενικοί ;

Οι ασθενείς με χαμηλή όραση είναι ίσως λίγο πιο ευγενικοί; Οι ασθενείς με χαμηλή όραση είναι ίσως λίγο πιο ευγενικοί;

Πριν από μερικούς μήνες δημοσιεύθηκε σε οφθαλμολογικό περιοδικό ένα σύντομο άρθρο με θέμα την πιθανότητα οι ασθενείς με προβλήματα όρασης να εμφανίζουν διαφορετική συμπεριφορά σε σχέση με όσους έχουν καλή όραση.

Συγκεκριμένα, σε ένα οφθαλμολογικό νοσοκομείο της Ουαλίας μελετήθηκε η συμπεριφορά των ασθενών ως προς το αν έκλειναν την πόρτα του ιατρείου πίσω τους μετά το πέρας της αλληλεπίδρασης με τον ιατρό. Όσοι έκλειναν την πόρτα πίσω τους θεωρήθηκαν “ευγενικοί”. Σε σύνολο 300 ασθενών (138 ασθενών με όραση στο καλύτερο μάτι >5/10 και 162 ασθενών με όραση <5/10), διαπιστώθηκε, ότι 85% των ασθενών με “χαμηλή όραση” έκλειναν την πόρτα πίσω τους σε αντιδιαστολή με μόλις το 29% των ασθενών με “καλή όραση”.

Αν και η μελέτη αυτή έχει πολλά μεθολογικά κενά, όπως λόγου χάρη κάνει έναν πολύ αδρό διαχωρισμό με βάση την όραση (η όραση 5/10 δεν θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλή, ίσως μια όραση 1-2/10 θα ήταν πιο κατάλληλη να ανιχνεύσει τους ασθενείς με πραγματικά χαμηλή όραση) και επιπλέον δεν συμπεριλαμβάνει στην ανάλυση άλλους πιθανούς παράγοντες που μπορεί να σχετίζονται με τη συμπεριφορά (πχ. ηλικία, φύλο, κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, εθνότητα, τόπο καταγωγής), θέτει ένα ενδιαφέρον ερώτημα που αξίζει να διερευνηθεί σε κάποια μεγαλύτερη πολυκεντρική μελέτη.

Βιβλιογραφία
1. Wijetilleka, Williams. Are patients with poorer vision more polite? A study examining door
closing tendencies in patients with poor vision. Eye (Lond). 2018;32(9):1539
2. Harvey JP. Comment on: 'Are patients with poorer vision more polite? A study examining door closing tendencies in patients with poor vision'. Eye (Lond). 2019;33(4):683-692
3. Wijetilleka S, Williams G. Response to: Comment on 'Are patients with poorer vision more polite? A study examining door closing tendencies in patients with poor vision'. Eye (Lond). 2019;33(4):684.

Ο καφές... και τα μάτια μας !
Η επέμβαση καταρράκτη μπορεί να βελτιώσει την ποιό...
Κληση

Αχιλλέας Μάνδαλος

Κάντε κλίκ στα παρακάτω κουμπιά κι ακολουθήστε μας ...