Νέα θεραπεία για την εκφύλιση ωχράς κηλίδας προ των πυλών!

Νέα θεραπεία για την εκφύλιση ωχράς κηλίδας προ των πυλών! Νέα θεραπεία για την εκφύλιση ωχράς κηλίδας προ των πυλών!

Αρκετοί από εσάς θα έχετε ακούσει για την “ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας”, μια σοβαρή πάθηση του αμφιβληστροειδούς που πλήττει κυρίως την τρίτη ηλικία. Η νόσος αυτή εκδηλώνεται με δύο μορφές, την ξηρή (χαρακτηρίζεται από ατροφία του αμφιβληστροειδούς) και την υγρή (με κυρίαρχα στοιχεία το οίδημα και την αιμορραγία του αμφιβληστροειδούς). Ενώ όμως η υγρή μορφή μπορεί να αντιμετωπιστεί με ενδοφθάλμιες ενέσεις, η ξηρή μορφή δεν έχει θεραπεία μέχρι τώρα. Και αυτό φέρνει τον ιατρό (αλλά και τον ασθενή) στη δύσκολη θέση να ανακοινώσει στον ασθενή του ότι πάσχει από μια ασθένεια που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί...

Φαίνεται όμως ότι σύντομα θα έχουμε φάρμακα και για την ξηρή μορφή της νόσου. Μια πρόσφατη μελέτη από τις ΗΠΑ έδειξε ότι ένα νέο φάρμακο μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την εξέλιξη της νόσου και ενδεχομένως να αποτρέψει την τύφλωση. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 286 ασθενείς με ξηρής μορφής ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας οι οποίοι χωρίστηκαν σε θεραπευτικές ομάδες. Το υπό μελέτη φάρμακο (avacincaptad pegol) χορηγήθηκε ως μηνιαία ενδοφθάλμια ένεση σε διαφορετική δόση σε κάθε ομάδα, ενώ μια ομάδα δεν έλαβε το φάρμακο και χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 12 μήνες από την έναρξη της θεραπείας η νόσος εξελίχθηκε σημαντικά πιο αργά στις ομάδες που έλαβαν τη θεραπεία (η εξέλιξη της αμφιβληστροειδικής ατροφίας ήταν κατά μέσο όρο 28% μικρότερη στις θεραπευτικές ομάδες από την ομάδα ελέγχου). Δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές παρενέργειες ή επιπλοκές από τη θεραπεία.

Αν και το νέο φάρμακο βρίσκεται ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο, τα πρώτα αυτά κλινικά αποτελέσματα αφήνουν αρκετή αισιοδοξία για το μέλλον. Και είναι αναγκαίο να έχουμε τέτοια αισιόδοξα μηνύματα, καθώς οι προβλέψεις μιλούν για μελλοντική αύξηση της συχνότητας εμφάνισης της εκφύλισης ωχράς κηλίδας σε έναν ολοένα γηραιότερο παγκόσμιο πληθυσμό.

Βιβλιογραφία
1. Csaky KG et al. Avacincaptad Pegol, A Novel C5 Inhibitor, Significantly Reduces the Mean Rate of Geographic Atrophy Growth in a Pivotal Clinical Trial. Abstract at ARVO Annual Meeting 2020, https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2767295
2. https://www.medscape.com/viewarticle/933135

Γλαύκωμα και εγκυμοσύνη: οδηγός διαχείρισης
Παράγοντες που επηρεάζουν την online αξιολόγηση τω...
Κληση

Αχιλλέας Μάνδαλος

Κάντε κλίκ στα παρακάτω κουμπιά κι ακολουθήστε μας ...