Ιογενής Επιπεφυκίτιδα, ο χειμερινός δυνάστης των ματιών μας

Ιογενής Επιπεφυκίτιδα Ιογενής Επιπεφυκίτιδα

Οι χειμερινοί μήνες χαρακτηρίζονται από έξαρση των ιώσεων, που μπορεί να προσβάλουν και τα μάτια μας. Έτσι, πολλοί από εμάς ταλαιπωρούνται από επεισόδια ιογενούς επιπεφυκίτιδας, η οποία μάλιστα είναι ιδιαίτερα μεταδοτική.

Δυστυχώς δεν υπάρχει φάρμακο που να καταπολεμά τον ιό απευθείας, κι έτσι η οφθαλμική θεραπευτική αγωγή είναι κυρίως υποστηρικτική, δηλαδή τεχνητά δάκρυα, και σε σοβαρές περιπτώσεις αντιφλεγμονώδεις σταγόνες κορτιζόνης.

Πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη από τις ΗΠΑ επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα ποια είναι η πιο αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή στην ιογενή επιπεφυκίτιδα.

Η μελέτη έγινε σε 144 ασθενείς με εργαστηριακά διαγνωσμένη ιογενή επιπεφυκίτιδα (από αδενοϊό), οι οποίοι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η ομάδα Α έλαβε πενθήμερη θεραπευτική αγωγή με οφθαλμικές σταγόνες ιωδίου (ιωδιούχου ποβιδόνης 0,6%) και κορτιζόνης (συγκεκριμένα, δεξαμεθαζόνης 0,1%), η ομάδα Β έλαβε μόνο σταγόνες ιωδίου και η ομάδα Γ έλαβε σταγόνες που δεν περιείχαν καμιά θεραπευτική ουσία. Για να είναι τα αποτελέσματα της μελέτης όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά, ούτε οι θεράποντες ιατροί ούτε οι ασθενείς γνώριζαν σε ποια ομάδα είχαν συμπεριληφθεί και τι ακριβώς περιείχαν οι σταγόνες που τους χορηγήθηκαν.

Μετά το πέρας της αγωγής, την έκτη μέρα, η ομάδα Α παρουσίασε μεγαλύτερη κλινική βελτίωση από τις άλλες δύο ομάδες. Επίσης, οι εργαστηριακές εξετάσεις την έκτη μέρα έδειξαν σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά εκρίζωσης του ιού στις ομάδες Α και Β σε σύγκριση με την ομάδα Γ.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι η συνδυασμένη χορήγηση ιωδίου και κορτιζόνης φαίνεται ότι είναι η πλέον αποτελεσματική στρατηγική για την αντιμετώπιση της ιογενούς επιπεφυκίτιδας. Βέβαια, μια δυσκολία που υπάρχει στην ευρεία εφαρμογή αυτής της θεραπείας είναι ότι ακόμα δεν υπάρχει στο εμπόριο έτοιμο φαρμακευτικό σκεύασμα οφθαλμικών σταγόνων ιωδίου... Ας ελπίσουμε ότι στο εγγύς μέλλον κάτι τέτοιο θα γίνει πραγματικότητα.

Βιβλιογραφία
Pepose JS et al. Randomized, Controlled, Phase 2 Trial of Povidone-Iodine/Dexamethasone Ophthalmic Suspension for Treatment of Adenoviral Conjunctivitis. Am J Ophthalmol 2018;194:7-15.

Έλλειψη ύπνου: επηρεάζει τα μάτια μας;
Υπάρχει γλαύκωμα με φυσιολογική πίεση του ματιού;
Κληση

Αχιλλέας Μάνδαλος

Κάντε κλίκ στα παρακάτω κουμπιά κι ακολουθήστε μας ...