Γιατρέ, ποια είναι η φυσιολογική πίεση των ματιών;

Ποια είναι η φυσιολογική πίεση των ματιών; Ποια είναι η φυσιολογική πίεση των ματιών;

Μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις που δέχομαι από τους ασθενείς μου είναι: "Γιατρέ, ποια είναι η φυσιολογική πίεση των ματιών;"

Η ενδοφθάλμια πίεση μετριέται με ειδικό όργανο (τονόμετρο) και "στατιστικώς" κυμαίνεται φυσιολογικά μεταξύ 10 και 21 mmHg (χιλιοστά της στήλης υδραργύρου). "Στατιστικώς" σημαίνει, ότι αν μετρήσω την ενδοφθάλμια πίεση σε 100 φυσιολογικά άτομα, τουλάχιστον τα 99 από αυτά θα έχουν πίεση εντός των παραπάνω ορίων. Ωστόσο, περίπου 1 στα 100 φυσιολογικά άτομα θα έχει τιμές εκτός των ορίων, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι η πίεσή του είναι παθολογική (απλά από τη φύση του το άτομο αυτό έχει πίεση εκτός των συνηθισμένων ορίων). Πάντως, είναι γεγονός ότι όσο περισσότερο αποκλίνει η ενδοφθάλμια πίεση από τα αποδεκτά όρια, τόσο πιο ύποπτη είναι ως παράγοντας κινδύνου για γλαύκωμα.

Αλλά και αντίστροφα, δεν σημαίνει ότι όσοι έχουν ενδοφθάλμια πίεση μεταξύ 10 και 21 mmHg είναι απαραίτητα φυσιολογικοί. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εμφανίζουν γλαύκωμα ακόμα και με φυσιολογική πίεση των ματιών...

Επομένως, η ενδοφθάλμια πίεση είναι απλά μία από τις παραμέτρους που λαμβάνει υπόψη του ο οφθαλμίατρος κατά την εξέταση ασθενών για γλαύκωμα, δεν ταυτίζεται η ίδια η πίεση με τη νόσο. Για τη διάγνωση του γλαυκώματος συνεκτιμώνται και άλλες παράμετροι, όπως είναι η μορφολογία του οπτικού νεύρου, η εξέταση οπτικών πεδίων και το πάχος του κερατοειδούς.

Αυτό το τελευταίο είναι σημαντικό για τους εξής δύο λόγους: 1. Τα τονόμετρα τείνουν να υποεκτιμούν την ενδοφθάλμια πίεση σε άτομα με λεπτότερο κερατοειδή από το μέσο όρο και να την υπερεκτιμούν σε παχύτερους κερατοειδείς, άρα μια τιμή ενδοφθάλμιας πίεσης από μόνη της δεν λέει και πολλά, πρέπει να αξιολογείται σε συνδυασμό με το πάχος του κερατοειδούς του εξεταζόμενου ατόμου. 2. Άτομα με λεπτό κερατοειδή έχει βρεθεί ότι έχουν μεγαλύτερη προδιάθεση για γλαύκωμα, ανεξάρτητα από το ύψος της ενδοφθάλμιας πίεσης.

Συμπερασματικά: δεν ταυτίζονται τα φυσιολογικά όρια ενδοφθάλμιας πίεσης με απουσία γλαυκώματος, ούτε οι παθολογικές τιμές πίεσης με γλαύκωμα.

Σχέση εμπιστοσύνης ασθενούς - οφθαλμιάτρου, το κλε...
Το κάπνισμα τυφλώνει
Κληση

Αχιλλέας Μάνδαλος

Κάντε κλίκ στα παρακάτω κουμπιά κι ακολουθήστε μας ...