Εσείς γνωρίζετε τι είναι το “γλαύκωμα κλειστής γωνίας”;

Εσείς γνωρίζετε τι είναι το “γλαύκωμα κλειστής γωνίας”; Εσείς γνωρίζετε τι είναι το “γλαύκωμα κλειστής γωνίας”;

Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν ιδιαίτερο τύπο γλαυκώματος, το γλαύκωμα κλειστής γωνίας, κατόπιν παράκλησης και προτροπής ασθενούς μου.

Το γλαύκωμα κλειστής γωνίας λοιπόν οφείλεται στο γεγονός ότι η γωνία αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού του ματιού είναι πολύ στενή ή κλειστή (βλ. σχήμα παρακάτω). Έτσι, το υδατοειδές υγρό δεν μπορεί να αποχετευθεί, αθροίζεται στο μάτι και οδηγεί σε αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης.

Γλαύκωμα κλειστής γωνίας μπορεί να προκύψει στις εξής καταστάσεις:
1. Ανατομικά στενή γωνία
2. Μεγάλος φακός σε συνδυασμό με μικρό μέγεθος ματιού
3. Ανώμαλη μορφολογία ίριδας, που αποφράσσει τα σωληνάρια αποχέτευσης (γνωστή μεταξύ των οφθαλμιάτρων και ως "ίριδα plateau")
4. Χρόνιες οφθαλμικές φλεγμονές (πχ. σε άτομα με ρευματικά νοσήματα) ή ανάπτυξη νεοαγγείωσης (πχ. σε διαβητικούς ασθενείς)
5. Φάρμακα: ορισμένα αντικαταθλιπτικά, τοπιραμάτη (αντιεπιληπτικό), υδροχλωροθειαζίδη (ηρεμιστικό), κοτριμοξαζόλη (αντιβιοτικό)
6. Σπανιότερες αιτίες (πχ. κακόηθες γλαύκωμα)

Πώς εκδηλώνεται:
Το γλαύκωμα κλειστής γωνίας μπορεί να εκδηλωθεί οξέως με κοκκίνισμα του ματιού, οφθαλμικό πόνο, πονοκέφαλο κυρίως στη μετωπιαία χώρα, θόλωση όρασης (χαρακτηριστικά οι ασθενείς βλέπουν "χρωματιστά φωτοστέφανα” γύρω από φωτεινές πηγές), ελαφρώς μεγάλη κόρη, μη-αντιδρώσα στο φως.
Ωστόσο, υπάρχει και η χρόνια μορφή, που όπως και στο χρόνιο απλό γλαύκωμα είναι ασυμπτωματική και οδηγεί σε σταδιακή απώλεια αρχικά της περιφερικής και τελικά και της κεντρικής όρασης.

Πώς αντιμετωπίζεται:
Συνήθως απαιτείται συνδυασμός θεραπευτικών προσεγγίσεων, οι κυριότερες όμως επιλογές είναι οι εξής:
1. Φαρμακευτική αγωγή (σταγόνες ή ακόμα και ενδοφλέβια σε περίπτωση οξέος γλαυκώματος)
2. Ιριδοτομή με laser (βλ. εικόνα παρακάτω), όπου ο οφθαλμίατρος ανοίγει με laser μια μικρή οπή στην ίριδα, προκειμένου να διευκολύνει την ομαλή ροή του υδατοειδούς υγρού. Είναι αποτελεσματική στο 80% των περιπτώσεων.
3. Ιριδοπλαστική με laser, σε ειδικές περιπτώσεις όπου η ιριδοτομή δεν είναι αποτελεσματική.
4. Χειρουργική αφαίρεση του φακού (ουσιαστικά επέμβαση καταρράκτη), σε περίπτωση που η κλειστή γωνία οφείλεται στο πολύ μεγάλο μέγεθος του φακού. Η επέμβαση μπορεί να συνδυαστεί με γωνιοπλαστική, δηλαδή χειρουργική διάνοιξη της κλειστής γωνίας.
Πρέπει να τονιστεί, ότι η θεραπεία αποσκοπεί στη διάνοιξη της γωνίας και στην ελάττωση της ενδοφθάλμιας πίεσης, αλλά όπως ισχύει γενικότερα στο γλαύκωμα, οποιαδήποτε βλάβη της περιφερικής όρασης έχει ήδη συμβεί είναι μη-αναστρέψιμη.

 

Βλέπουν οι τυφλοί ... καλικάντζαρους;
Όταν τα μάτια αποκαλύπτουν παθήσεις του εγκεφάλου....
Κληση

Αχιλλέας Μάνδαλος

Κάντε κλίκ στα παρακάτω κουμπιά κι ακολουθήστε μας ...