Ελπίδες για αντιμετώπιση του γλαυκώματος χωρίς σταγόνες!

Ελπίδες για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος χωρίς σταγόνες! Ελπίδες για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος χωρίς σταγόνες!

Ευχάριστα νέα για όσους πάσχουν από γλαύκωμα! Πριν από λίγο καιρό εγκρίθηκε στις ΗΠΑ μια νέα μορφή χορήγησης του γνωστού αντιγλαυκωματικού φαρμάκου βιματοπρόστη. Ενώ μέχρι σήμερα χορηγούνταν μόνο με τη μορφή οφθαλμικών σταγόνων, πλέον είναι δυνατό να χορηγηθεί ως μια μικρή ανώδυνη ένεση στο εσωτερικό του ματιού (στον πρόσθιο θάλαμο). Η νέα μορφή χορήγησης θεωρείται πιο φιλική για την οφθαλμική επιφάνεια, καθώς το φάρμακο χορηγείται απευθείας μέσα στο μάτι και έχει μεγαλύτερη διάρκεια δράσης, καθώς η ενέσιμη μορφή είναι βραδείας αποδέσμευσης. Έτσι, μια ένεση του φαρμάκου δρα για τουλάχιστον 4-6 μήνες.

Στις μελέτες που προηγήθηκαν της έγκρισης του φαρμάκου διαπιστώθηκε, ότι μία ένεση βιματοπρόστης βραδείας αποδέσμευσης ήταν τουλάχιστον το ίδιο αποτελεσματική στη ρύθμιση της ενδοφθάλμιας πίεσης με την καθημερινή χρήση οφθαλμικών σταγόνων τιμολόλης (ενός άλλου ευρέως χρησιμοποιούμενου αντιγλαυκωματικού φαρμάκου) μετά από 3 μήνες.

Όμως, κάθε νόμισμα έχει δύο πλευρές. Έτσι, η ενέσιμη μορφή της βιματοπρόστης θα πρέπει να αποφεύγεται σε άτομα με προϋπάρχουσα πάθηση του κερατοειδούς, καθώς το φάρμακο μπορεί να βλάψει το ενδοθήλιο (την εσωτερική στοιβάδα) του κερατοειδούς. Επίσης, το ενέσιμο φάρμακο αντενδείκνυται σε άτομα με ιριδοκυκλίτιδα και άλλες οφθαλμικές φλεγμονές καθώς και σε άτομα με γλαύκωμα κλειστής γωνίας ή οίδημα ωχράς κηλίδας.

Παρά τις όποιες πιθανές παρενέργειες (πχ. υπεραιμία επιπεφυκότα) και αντενδείξεις (βλ. παραπάνω) η ενέσιμη μορφή βιματοπρόστης αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στη μάχη κατά του γλαυκώματος, καθώς η δραστικότητά της είναι δεδομένη (αντίθετα, η δραστικότητα των οφθαλμικών σταγόνων εξαρτάται από το πόσο συνεπής είναι ο ίδιος ο ασθενής με τη χρήση τους) και πιθανώς θα ανοίξει το δρόμο για τη μελλοντική δημιουργία ενός ενέσιμου “κοκτέιλ” αντιγλαυκωματικών φαρμάκων που θα χορηγείται 1-2 φορές το χρόνο και θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το γλαύκωμα χωρίς την ανάγκη σταγόνων.

Βιβλιογραφία
1. https://www.medscape.com/viewarticle/926325?nlid=134380_450&src=WNL_mdplsfeat_200310_mscpedit_opth&uac=124816CG&spon=36&impID=2307122&faf=1
2. https://www.aao.org/young-ophthalmologists/yo-info/article/top-7-things-to-know-about-first-sustained-release

Η ξηροφθαλμία εκδηλώνεται πιο έντονα σε άτομα με η...
Όσα θα θέλατε να ρωτήσετε σχετικά με τα μάτια, μέρ...
Κληση

Αχιλλέας Μάνδαλος

Κάντε κλίκ στα παρακάτω κουμπιά κι ακολουθήστε μας ...