Μπορούν οι πολυεστιακοί φακοί επαφής να επιβραδύνουν την παιδική μυωπία;

Μπορούν οι πολυεστιακοί φακοί επαφής να επιβραδύνουν την παιδική μυωπία; Μπορούν οι πολυεστιακοί φακοί επαφής να επιβραδύνουν την παιδική μυωπία;

Σύμφωνα με μια πρόσφατη αμερικανική μελέτη οι πολυεστιακοί φακοί επαφής πιθανώς επιβραδύνουν την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά.

Στη μελέτη συμμετείχαν περίπου 300 παιδιά ηλικίας 7 έως 11 ετών με μυωπία που κυμαινόταν από 0,75 έως 5 διοπτρίες. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 3 ομάδες ανάλογα με το είδος των φακών επαφής που τους χορηγήθηκε για καθημερινή χρήση: απλοί φακοί επαφής, μέτριας έντασης (προσθήκη +1,50D) πολυεστιακοί φακοί επαφής και υψηλής έντασης (προσθήκη +2,50D) πολυεστιακοί φακοί επαφής. Τα παιδιά παρακολουθούνταν ετησίως για 3 χρόνια.

Στο τέλος της τριετούς παρακολούθησης βρέθηκε ότι στα παιδιά με υψηλής έντασης πολυεστιακούς φακούς επαφής η μυωπία αυξήθηκε λιγότερο από τις άλλες δύο ομάδες (σχεδόν 0,5 βαθμούς μικρότερη αύξηση της μυωπίας σε σύγκριση με τα παιδιά που φορούσαν απλούς φακούς επαφής και 0,3 βαθμούς μικρότερη αύξηση της μυωπίας σε σύγκριση με τα παιδιά που φορούσαν μέτριας έντασης πολυεστιακούς φακούς επαφής).

Πιθανολογείται ότι ο μηχανισμός δράσης των πολυεστιακών φακών στη μυωπία είναι ότι οι φακοί αυτοί εστιάζουν μέρος του προσπίπτοντος φωτός μπροστά από τον αμφιβληστροειδή και αυτό συντελεί στη βραδύτερη αύξηση του αξονικού μήκους του ματιού και επομένως της μυωπίας.

Παρά τα στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα, οι συγγραφείς της μελέτης αναγνωρίζουν ότι ακόμα δεν έχουμε αρκετά επιστημονικά δεδομένα για να περάσουμε στην ευρεία κλινική εφαρμογή των πολυεστιακών φακών επαφής ως μέσου για την επιβράδυνση της παιδικής μυωπίας.

Βιβλιογραφία
Walline JJ et al. Effect of High Add Power, Medium Add Power, or Single-Vision Contact Lenses on Myopia Progression in Children: The BLINK Randomized Clinical Trial. JAMA. 2020;324(6):571–580. doi:10.1001/jama.2020.10834

Ανακαλύψτε εύκολα αν έχετε αχρωματοψία!
Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο 2020
Κληση

Αχιλλέας Μάνδαλος

Κάντε κλίκ στα παρακάτω κουμπιά κι ακολουθήστε μας ...